xxx.xxx.xxx

Mã số: 100SH

  • Niềng sắt
  • Vành cao su
  • Đường kính: 95(mm)
  • Tải trọng: 100 kg
  • Thông số kỹ thuật (xem bảng đính kèm)