Bánh xe cao su | XLALU

  • Lõi nhôm
  • Vành cao su
  • Đường kính: 120(mm)
Danh mục: