Terrazzo mold | 1A

  • Kích thước: 410 x 410 (mm)
  • Chất liệu:  sắt, cao su
  • Độ cứng: theo tiêu chuẩn
Category: